Uncategorized

Bánh Quai Vạc Phan Thiết – Bánh Bột Lọc Ngon Tại Saigon

Bánh Bột Lọc Phan Thiết còn gọi là Bánh Quai Vạc với kết cấu dai dai, dẻo mềm vừa phải, ăn kèm với hành phi,